Heijkoop Academy

Ben je geïnteresseerd in het coachen van begeleiders en familieleden van personen met een beperking? Dan is de praktijkgerichte opleiding tot Heijkoop-trainer/coach een goede keus. Al tijdens je opleiding ga je aan de slag met het toepassen van het instrument Ontdekkend Kijken of een van de hulpinstrumenten.

Wat biedt de Heijkoop Academy

De Heijkoop–Academy biedt een opleiding om het instrument Ontdekkend, een unieke manier van video analyse, en een of meer hulpinstrumenten toe te passen in een team of gezin. Een instrument is een methodische manier om tijdens werkbijeenkomsten bewustwording en inzicht op gang te brengen bij deelnemende begeleiders en familieleden waardoor de relatie met de cliënt wordt versterkt.
Naast de opleiding tot Heijkoop-trainer/coach is er supervisie en intervisie, cursussen en voorlichting.

Scholingsaanbod

A. Opleiding tot Heijkoop-trainer/coach

 1. Basismodule Ontdekkend Kijken
  In deze module leer je het instrument Ontdekkend Kijken, een unieke manier van videoanalyse, toe te passen in de praktijk. Na de verplichte basismodule Ontdekkend Kijken kan men zich verdiepen in één of meer vervolgmodules.
 2. Module Videotraining
  In deze module leer je met behulp van het instrument Videotraining begeleidingskwaliteiten eigen te maken.
  Na afsluiting van de Basismodule en de module Videotraining ben je gecertificeerd als Heijkoop-videotrainer.
 3. Module Functioneringsprofiel
  In deze module leer je met behulp van het instrument Functioneringsprofiel de begeleider bewust te worden op welke gebieden en momenten hij de cliënt onder- of overschat en hoe hij dat kan compenseren.
 4. Module Probleemoplossend Samenwerken
  In deze module leer je met behulp van het instrument Probleemoplossend Samenwerken hoe probleemgedrag een extra kans kan zijn om het zelf- en wederzijds vertrouwen van de cliënt en de begeleider te versterken.
 5. Module Relatiedynamiek
  In deze module leer je met behulp van het instrument Relatiedynamiek de vastgeroeste patronen in de relatie tussen begeleider en cliënt te openen. Dat zorgt voor meer ruimte en spontaniteit in de relatie.Na het afsluiten van de Basismodule en drie andere modules ben je gecertificeerd als Heijkoop-coach.

B. Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij de supervisor de ander (supervisant) uitnodigt en aanzet tot zelfreflectie in relatie tot een bepaalde leervraag. De reflectie is gericht op de ontwikkeling van bekwaamheid bij het toepassen van de instrumenten uit de Methode Heijkoop. Samen met de supervisant onderzoeken we hoe jij het betreffende instrument beter toe kunt passen.

 1. Supervisie
  Men krijgt persoonlijke feedback op de toepassing van een instrument. De supervisie kan zowel groepsgewijs, maximaal 3 personen, als individueel worden aangeboden.
 2. Begeleide intervisie
  Onder leiding van een opleider wisselt men ervaringen en vragen uit over de toepassing van een of meer instrumenten.

C. Studiedagen

 1. Kennismaken met de instrumentenTijdens deze dag maak je kennis met een of twee instrumenten uit de Methode Heijkoop.
 2. PracticumTijdens dit practicum wordt de benodigde kennis opgefrist en oefen je met vaardigheden die horen bij de toepassing van het instrument.

Bekijk de studiedagen

D. Voorlichting

In een interactieve bijeenkomst van twee uur worden de principes en werkwijze, voorwaarden en resultaten van de Methode Heijkoop geschetst.

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home