Heijkoop Academy

Ben je geïnteresseerd in het coachen van begeleiders en familieleden in het leven van kwetsbare mensen? Dan is de praktijkgerichte opleiding tot Heijkoop-trainer/coach een goede keus. Al tijdens je opleiding ga je aan de slag met het toepassen van het instrument Ontdekkend Kijken of een van de hulpinstrumenten.

Wat biedt de Heijkoop Academy

De Heijkoop–Academy biedt een opleiding om het instrument Ontdekkend Kijken, een unieke manier van video analyse, en een of meer hulpinstrumenten toe te passen in een team of gezin. Een instrument is een methodische manier om tijdens werkbijeenkomsten bewustwording en inzicht op gang te brengen bij deelnemende begeleiders en familieleden waardoor de relatie met de cliënt wordt versterkt.
Naast de opleiding tot Heijkoop-trainer/coach is er supervisie en intervisie, cursussen en voorlichting.

Scholingsaanbod

A. Opleiding tot Heijkoop-trainer/coach

 1. Basismodule Ontdekkend Kijken
  In deze module leer je het instrument Ontdekkend Kijken, een unieke manier van videoanalyse, toe te passen in de praktijk. Na de verplichte basismodule Ontdekkend Kijken kan men zich verdiepen in één of meer vervolgmodules.
 2. Module Videotraining
  In deze module leer je met behulp van het instrument Videotraining begeleidingskwaliteiten eigen te maken.
  Na afsluiting van de Basismodule en de module Videotraining ben je gecertificeerd als Heijkoop-videotrainer.
 3. Module Constructieve Hantering Probleemgedrag
  In deze module leer je met behulp van het instrument Probleemoplossend Samenwerken hoe probleemgedrag een extra kans kan zijn om het zelf- en wederzijds vertrouwen van de cliënt en de begeleider te versterken.
 4. Module Functioneringsprofiel
  In deze module leer je met behulp van het instrument Functioneringsprofiel de begeleider bewust te worden op welke gebieden en momenten hij de cliënt onder- of overschat en hoe hij dat kan compenseren.
 5. Module Relatiedynamiek
  In deze module leer je met behulp van het instrument Relatiedynamiek de vastgeroeste patronen in de relatie tussen begeleider en cliënt te openen. Dat zorgt voor meer ruimte en spontaniteit in de relatie.

  Na het afsluiten van de Basismodule en drie andere modules ben je gecertificeerd als Heijkoop-coach.

B. Workshops en Opfrisdagen

 • OPFRISDAGEN

  Uit de praktijk blijkt dat er grote behoefte is aan opfris mogelijkheid voor studenten die Ontdekkend Kijken hebben afgerond. Om aan die behoefte tegemoet te komen, wordt er een ochtend aangeboden waar de mogelijkheid is om:

  • kennis en vaardigheden op te frissen
  • ervaringen uit te wisselen
  • in te gaan op vragen die te maken hebben met de uitvoering van het traject Ontdekkend Kijken.
 • WORKSHOPS
  Tijdens deze dag maak je kennis met een of twee instrumenten uit de Methode Heijkoop.

Bekijk de studiedagen

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home