Modules

Ontdekkend Kijken

De module leidt deelnemers op om het basisinstrument van de Methode Heijkoop videoanalyse Ontdekkend Kijken te implementeren in een professioneel team of gezin. Hierdoor wordt een intern proces van verandering op gang gebracht dat leidt tot toenemend zelf- en wederzijds vertrouwen bij zowel de cliënt als begeleider.

Vermindering van probleemgedrag is daarbij een belangrijk bijverschijnsel. Bij ernstig en chronisch probleemgedrag is de inzet van het instrument Constructieve Hantering Probleemgedrag een noodzakelijke aanvulling op dit basisinstrument.

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Nottingham (UK-2017) heeft de kracht van het instrument Ontdekkend Kijken bewezen. De kern van de resultaten is:

 • Ontdekkend Kijken creëert empathie naar de persoon van de cliënt
 • Bewustwording van lichaamstaal is de basis voor afstemming op de inbreng van de cliënt.
 • Ontdekkend Kijken heeft een gunstige invloed op de cultuur van de onderzochte teams.

Conclusie: Ontdekkend Kijken is een uiterst veelzijdige manier om contact en samenwerking op gang te brengen die gebaseerd is op empathie in complexe menselijke situaties, zoals het geval kan zijn bij personen met een beperking al dan niet in combinatie met probleemgedrag.

 

Voor wie

Van de studenten wordt verwacht dat zij:

 • een leidinggevende of adviserende c.q.  coachende functie te hebben;
 • in staat te zijn een groepsgesprek te leiden;
 • kennis op minimaal hbo niveau tot zich te kunnen nemen;
 • gelegenheid krijgen om verwerkingstaken uit het uitvoeren.

 

Wat je leert

Het instrument Ontdekkend Kijken toe te passen door:

 • Welzijn of het gebrek aan welzijn te begrijpen vanuit een relationeel perspectief.
 • Een methodische manier van videoanalyse uit te voeren waardoor de begeleider vanuit het standpunt van de cliënt naar de wereld gaat kijken en daardoor zich bewust wordt van zijn beleving, emoties en intenties.
 • Een procesmatige ontwikkeling op gang te brengen die een blijvende verandering bewerkt in de kwaliteit van contact en communicatie.
 • Alle stappen in het traject Ontdekkend Kijken te kunnen uitvoeren. Deze zijn:
  • Een Oriëntatie inhoud te geven op wat er speelt bij begeleiders en cliënt.
  • Werkbijeenkomsten videoanalyse Ontdekkend Kijken te leiden.
  • Het stimuleren van verkenningen in de praktijk.
  • Het inventariseren van de persoonlijke manier waarop de cliënt contact maakt, communiceert, initiatief neemt, beleving en emoties toont.
  • Het benoemen van Relationele kwaliteiten die voortvloeien uit het ontdekkend kijken.
 • Vanuit een uitnodigende houding de volgende vaardigheden in te zetten:
  • Actief luisteren naar de inbreng van iedere deelnemer afzonderlijk.
  • De opzet en structuur van een werkbijeenkomst bewaken.
  • De apparatuur kennen en adequaat bedienen.
  • Een groepsgesprek zó leiden dat:
   • Iedere deelnemer ervaart dat zijn inbreng er toe doet.
   • De inhoud gericht wordt en blijft op betekenisvol kijken naar de cliënt.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit acht studiedagen over een periode van  7 à 8 maanden. De  eerste vijf studiedagen zijn gericht op eigen maken van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en theoretische achtergrond voor het uitvoeren van het basisinstrument Ontdekkend Kijken. In de  daaropvolgende drie studiedagen krijgt men feedback op basis van de gefilmde uitvoering van videoanalyse Ontdekkend Kijken in de eigen praktijk.

Groepsgrootte
Het maximaal aantal studenten is acht.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 uren, voor studie, uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen) en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Basismodule Methode Heijkoop’  wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten
€ 1.975,-

Driebergen
9 januari 2020
30 januari 2020
27 februari 2020
19 maart 2020
16 april 2020
14 mei 2020
11 juni 2020
2 juli 2020

Katwijk
9 januari 2020
30 januari 2020
27 februari 2020
19 maart 2020
16 april 2020
14 mei 2020
11 juni 2020
2 juli 2020

Deventer
10 januari 2020
31 januari 2020
25 februari 2020
24 maart 2020
22 april 2020
18 mei 2020
10 juni 2020
3 juli 2020

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home