Modules

Ontdekkend Kijken

De module leidt deelnemers op om het basisinstrument van de Methode Heijkoop videoanalyse Ontdekkend Kijken te implementeren in een professioneel team of gezin waardoor een proces van verandering op gang wordt gebracht dat leidt tot toenemende wederzijds en zelfvertrouwen bij zowel de cliënt als begeleider. Vermindering van probleemgedrag is daarbij een plezierig bijverschijnsel.

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Nottingham (UK-2017) heeft de kracht van het instrument Ontdekkend Kijken bewezen. De kern van de resultaten is:

 • Ontdekkend Kijken creëert empathie naar de persoon van de cliënt
 • Bewustwording van lichaamstaal is de basis voor afstemming op de inbreng van de cliënt.
 • Ontdekkend Kijken heeft een gunstige invloed op de cultuur van de onderzochte afdelingen.

Conclusie: Ontdekkend Kijken is een uiterst veelzijdige manier om contact en samenwerking op gang te brengen die gebaseerd is op empathie in complexe menselijke situaties, zoals het geval kan zijn bij personen met een beperking al dan niet in combinatie met probleemgedrag.

 

Voor wie

Van de studenten wordt verwacht dat zij:

 • een leidinggevende of adviserende c.q.  coachende functie te hebben;
 • in staat te zijn een groepsgesprek te leiden;
 • kennis op hbo – academisch niveau tot zich te kunnen nemen;
 • gelegenheid krijgen om verwerkingstaken, die naast studie, bestaan uit het uitvoeren van Ontdekkend Kijken met twee of meer begeleiders.

 

Wat je leert

Het instrument Ontdekkend Kijken toe te passen door:

 • Welzijn of het gebrek aan welzijn te begrijpen vanuit een relationeel perspectief.
 • Een methodische manier van videoanalyse uit te voeren waardoor de begeleider vanuit het standpunt van de cliënt naar de wereld gaat kijken.
 • Een procesmatige ontwikkeling op gang te brengen die een blijvende verandering bewerkt in de kwaliteit van contact en communicatie.
 • Alle stappen in het traject Ontdekkend Kijken te kunnen uitvoeren. Deze zijn:
  • Een oriëntatie uit te voeren op wat er speelt bij begeleiders en cliënt.
  • Werkbijeenkomsten videoanalyse Ontdekkend Kijken te leiden.
  • Het stimuleren van verkenningen in de praktijk.
  • Het inventariseren van de persoonlijke manier waarop de cliënt contact maakt, communiceert, initiatief neemt, beleving en emoties toont.
  • Het benoemen van begeleidingskwaliteiten die voortvloeien uit het ontdekkend kijken.
 • Vanuit een uitnodigende houding de volgende vaardigheden in te zetten:
  • Actief te luisteren naar de inbreng van iedere deelnemer.
  • De opzet en structuur van een werkbijeenkomst te bewaken.
  • De apparatuur kennen en adequaat kunnen bedienen.
  • Een groepsgesprek zó te leiden dat:
   • Iedere deelnemer ervaart dat zijn inbreng er toe doet.
   • De inhoud gericht wordt en blijft op betekenisvol kijken naar de cliënt.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit 7.5 studiedagen, over een periode van 6 à 7 maanden. De  eerste vier dagen zijn gericht op noodzakelijke kennis en vaardigheden. De andere drie studiedagen hebben een superviserend karakter waar men feedback krijg op basis van de gefilmde uitvoering van videoanalyse Ontdekkend Kijken in de eigen praktijk.
Na 3 maanden is er een terugkomdag van 3 uur.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren, voor studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Basismodule Methode Heijkoop’  wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten
€ 1.795,-

Deventer
6 september 2019
2 oktober 2019
5 november 2019
4 december 2019
17 januari 2020
13 februari 2020
20 maart 2020
9 juli 2020

Driebergen
12 september 2019
10 oktober 2019
12 november 2019
12 december 2019
23 januari 2020
20 februari 2020
26 maart 2020
23 april 2020

Sint-Oedenrode
28 augustus 2019
26 september 2019
30 oktober 2019
28 november 2019
8 januari 2020
6 februari 2020
11 maart 2020
9 april 2020

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home