Modules

Ontdekkend Kijken

In deze module leer je het instrument videoanalyse Ontdekkend Kijken toe te passen in de praktijk.
Het instrument Ontdekkend Kijken is een unieke manier van videoanalyse. De begeleider wordt zich op een heel natuurlijke wijze bewust van de manier waarop de cliënt laat zien: hoe hij zich voelt, of in welke mate hij betrokken is, hoe en wat hij communiceert of en hoe hij contact zoekt. Dat heeft een positief effect op het welzijn van beiden. Vermindering van probleemgedrag is een plezierig bij effect.
Deze module is de basis voor het volgen van vervolgmodules binnen de opleiding tot Heijkoop-trainer/coach.

ACCREDITATIE IS TOEGEKEND VOOR ORTHOPEDAGOOG/GENERALIST!

Voor wie

De module is voor degene die:

 • binnen hun functie een diagnostische, adviserende, en/of coachende taak hebben naar familieleden, begeleiders, leerkrachten of sociotherapeuten, zoals gedragswetenschappers, trainers, casemanagers en coaches.
 • tijdens de module kan oefenen met videoanalyse Ontdekkend Kijken in een team.

Wat je leert

Het instrument Ontdekkend Kijken toe te passen door:

 • Welzijn of het gebrek aan welzijn te begrijpen vanuit een relationeel perspectief.
 • Een methodische manier van videoanalyse uit te voeren waardoor de begeleider vanuit het standpunt van de cliënt naar de wereld gaat kijken.
 • Een procesmatige ontwikkeling op gang te brengen die een blijvende verandering bewerkt in de kwaliteit van contact en communicatie.
 • Alle stappen in het traject Ontdekkend Kijken te kunnen uitvoeren. Deze zijn:
  • Een oriëntatie uit te voeren op wat er speelt bij begeleiders en cliënt.
  • Werkbijeenkomsten videoanalyse Ontdekkend Kijken te leiden.
  • Het stimuleren van verkenningen in de praktijk.
  • Het inventariseren van de persoonlijke manier waarop de cliënt contact maakt, communiceert, initiatief neemt, beleving en emoties toont.
  • Het benoemen van begeleidingskwaliteiten die voortvloeien uit het ontdekkend kijken.
 • Vanuit een uitnodigende houding de volgende vaardigheden in te zetten:
  • Actief te luisteren naar de inbreng van iedere deelnemer.
  • De opzet en structuur van een werkbijeenkomst te bewaken.
  • De apparatuur kennen en adequaat kunnen bedienen.
  • Een groepsgesprek zó te leiden dat:
   • Iedere deelnemer ervaart dat zijn inbreng er toe doet.
   • De inhoud gericht wordt en blijft op betekenisvol kijken naar de cliënt.

Opzet van de module

De module bestaat uit 7.5 studiedagen, over een periode van 6 à 7 maanden. De  eerste vier dagen zijn gericht op noodzakelijke kennis en vaardigheden. De andere drie studiedagen hebben een superviserend karakter waar men feedback krijg op basis van de gefilmde uitvoering van videoanalyse Ontdekkend Kijken in de eigen praktijk.
Na 3 maanden is er een terugkomdag van 3 uur.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren, voor studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Basismodule Methode Heijkoop’  wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten

De kosten voor het deelnemen aan de module zijn: € 1.795,-

Kosten
€ 1.795,-

Deventer
5 september 2018
4 oktober 2018
2 november 2018
7 december 2018
16 januari 2019
14 februari 2019
15 maart 2019
14 juni 2019

Driebergen
6 september 2018
4 oktober 2018
8 november 2018
6 december 2018
17 januari 2019
14 februari 2019
14 maart 2019

Sint-Oedenrode
30 augustus 2018
27 september 2018
1 november 2018
29 november 2018
10 januari 2019
7 februari 2019
14 maart 2019

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home