Modules

Functioneringsprofiel

Deze module is onderdeel van de module ProbleemOplossend Samenwerken ─ die opleidt tot Heijkoop coach Methode Heijkoop ─ is dat je kunt beschikken over de competenties voor de inzet van de drie hulpinstrumenten van Ontdekkend Kijken. Deze zijn:

 1. Functioneringsprofiel
 2. Constructieve Hantering Probleemgedrag
 3. Relatiedynamiek

Als Heijkoop coach beschik je over een breed instrumentarium met de daarbij behorende kennis en vaardigheden om ─ met Ontdekkend Kijken als basis  ─ antwoord te kunnen geven op vragen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Daarmee draag je als Heijkoop coach direct bij aan het verbeteren van het welzijn voor zowel de cliënt als begeleider.

Je leert die competenties zo te integreren in je opstelling dat je direct kunt aansluiten bij vragen uit de praktijk. Deze kunnen variëren van; van verbetering van het dagelijks welzijn, tot het verminderen van ernstige verstoring van welzijn als gevolg van indringend probleemgedrag. Daarnaast ontwikkel je voldoende kennis en vaardigheden om een volledig traject van het betreffende instrument uit te voeren.

 

Voor wie

De module is zeer geschikt voor degene die:

 • Een adviserende c.q. coachende functie heeft.
 • De competenties voor de inzet van het instrument Ontdekkend Kijken beheerst.
 • Het instrument videoanalyse Ontdekkend Kijken regelmatig bij teams of gezinnen inzet of heeft ingezet.
 • In de gelegenheid is om tussen elk van de zes studiedagen een verwerkingstaak uit te voeren.

 

Wat je leert

Het instrument Functioneringsprofiel toepassen door:

 • Bij systematische beeldvorming onderscheid te maken tussen kunnen en kennen enerzijds en emotioneel aankunnen anderzijds.
 • Kennis te hebben van de acht onderdelen van het Functioneringsprofiel.
 • De onderdelen van het profiel te koppelen aan de daarbij passende ontwikkelingsleeftijd.
 • De begeleider actief te betrekken bij de kans op over- of onderschatting.

 

Het instrument Constructieve Hantering Probleemgedrag toepassen door:

 • Gedragsproblematiek te analyseren vanuit een relationeel perspectief.
 • Bij observatie van probleemgedrag onderscheid te maken tussen: vorm, intensiteit en  betekenis.
 • Bij een interventie op probleemgedrag onderscheid te maken tussen: tijdelijke onderbreking en definitieve breuk van het gezamenlijk handelen.
 • Vormen van zelfhandhaving bij de cliënt te inventariseren.
 • De begeleider in staat te stellen zijn emotionele reacties te onderkennen en daar vorm te geven.
 • Richtlijnen te formuleren voor de inzet van middelen en maatregelen die vluchtveiligheid voorkomen en basisveiligheid stimuleren waardoor ze minder noodzakelijk zijn.

 

Het instrument Relatiedynamiek toepassen door:

 • De relationele patronen tussen de begeleider en cliënt te analyseren.
 • De inhoud van de centrale begrippen uit het O-V-K model te leren kennen.
 • De inhoud van deze begrippen te herkennen bij jezelf en in de lichaamstaal van de cliënt.
 • De dynamiek in de relatie van de begeleider en cliënt bij vastgelopen relationele patronen op gang te brengen en te versterken.

 

Resultaat voor de deelnemer

 • Stress die voortkomt uit over- of ondervraging te onderkennen en de hiervoor noodzakelijke compensatie voor een genormaliseerd bestaan te bieden.
 • Een interventie te implementeren die leidt tot constructieve hantering van probleemgedrag.
 • Richtlijnen te formuleren voor de inzet van middelen en maatregelen die vluchtveiligheid voorkomen en basisveiligheid stimuleren.
 • Relaties die beperkend zijn voor het opdoen van kernervaringen te herkennen en relationele patronen die ondersteunend zijn voor de groei van welzijn voor de cliënt en de begeleider te stimuleren.
 • Het intern proces bij begeleiders en familie te stimuleren vanuit een bottom up samenwerking.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit 7 studiedagen, over een periode van + 6 maanden.

Behandeld wordt:

 • Opfrissen van de theoretische achtergrond en relationele visie van de Methode Heijkoop.
 • De bijdrage die de het instrumenten leveren aan de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de Belangrijke Ander.
 • Uitvoering van de instrumenten.
 • Praktische oefeningen om de noodzakelijke kennis, vaardigheden en opstelling eigen te maken.
 • Condities voor het implementeren van de instrumenten.

 

Studiebelasting

Per studiedag moet rekening worden gehouden met:

 • 7 lesuren
 • 3 tot 5 uur voor:
  • studie
  • uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen)
  • uitvoeren van de verwerkingstaak.

 

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Heijkoop coach wordt er getoetst op kennis en vaardigheden.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis van gefilmde uitvoering van de instrumenten.

 

Kosten

De opleidingsprijs is inclusief:

 • Hand-outs
 • Koffie/thee
 • Lunch

Exclusief de verplichte literatuur:

 

Voor degene die zich verder willen verdiepen zijn de volgende studieboeken aan te bevelen:

Driebergen
12 september 2024

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home