Modules

ProbleemOplossend Samenwerken

Het doel van deze module ─ die opleidt tot Heijkoop coach ─ is dat je kunt beschikken over de competenties voor de inzet van drie instrumenten naast het instrument Ontdekkend Kijken. De instrumenten zijn:

 1. Relatiedynamiek
 2. Constructieve Hantering Probleemgedrag
 3. Functioneringsprofiel

Na de opleiding beschik je als Heijkoop coach over een breed instrumentarium met de daarbij behorende kennis en vaardigheden om ─ met Ontdekkend Kijken als basis  ─ antwoord te geven op vragen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Daarmee draag je als Heijkoop coach direct bij aan het verbeteren van het welzijn voor zowel de cliënt als begeleider.

Je leert die competenties zo te integreren in je opstelling dat je direct kunt aansluiten bij vragen uit de praktijk. Deze kunnen variëren van; van verbetering van het dagelijks welzijn, tot het verminderen van ernstige verstoring van welzijn als gevolg van indringend probleemgedrag. Daarnaast ontwikkel je voldoende kennis en vaardigheden om een volledig traject van het betreffende instrument uit te voeren.

 

Voor wie

De module is zeer geschikt voor degene die:

 • Een adviserende c.q. coachende functie heeft.
 • De competenties voor de inzet van het instrument Ontdekkend Kijken beheerst.
 • Het instrument videoanalyse Ontdekkend Kijken regelmatig bij teams of gezinnen inzet of ingezet heeft.
 • In de gelegenheid is om tussen elk van de zeven studiedagen verwerkingstaken uit te voeren.

 

Wat je leert

Het instrument Constructieve Hantering Probleemgedrag toe te passen door:

 • Gedragsproblematiek te analyseren vanuit een relationeel perspectief.
 • Bij observatie van probleemgedrag onderscheid te maken tussen: vorm – intensiteit – betekenis.
 • Bij een interventie onderscheid te maken tussen: tijdelijke onderbreking en definitieve breuk.
 • Vormen van zelfhandhaving bij de cliënt te inventariseren.
 • De begeleider in staat te stellen zijn emotionele reacties te onderkennen en vorm te geven.
 • Richtlijnen te formuleren voor de inzet van middelen en maatregelen die vluchtveiligheid voorkomen en basisveiligheid stimuleren.

 

Het instrument Functioneringsprofiel toe te passen door:

 • Bij systematische beeldvorming onderscheid te maken tussen kunnen en kennen enerzijds en emotioneel aankunnen anderzijds.
 • Kennis te hebben van de acht onderdelen van het Functioneringsprofiel.
 • Onderdelen van het profiel te koppelen aan de daarbij passende ontwikkelingsleeftijd.
 • De begeleider actief te betrekken bij de kans op over- of onderschatting.

 

Het instrument Relatiedynamiek toe te passen door:

 • De relationele patronen tussen de begeleider en de cliënt te analyseren.
 • De inhoud van de centrale begrippen uit het O-V-K model te leren kennen.
 • De inhoud van deze begrippen te herkennen bij jezelf en in de lichaamstaal van de cliënt.
 • De dynamiek in de relatie op gang te brengen en versterken bij vastgelopen relationele patronen.

 

Resultaat voor de student

 • Een interventie te implementeren die leidt tot constructieve hantering van probleemgedrag.
 • Richtlijnen te formuleren voor de inzet van middelen en maatregelen die vluchtveiligheid voorkomen en basisveiligheid stimuleren.
 • Stress die voortkomt uit over- of ondervraging te onderkennen en de noodzakelijke compensatie te bieden voor een genormaliseerd bestaan.
 • Relaties die beperkend zijn voor het opdoen van kernervaringen te herkennen en relationele patronen die ondersteunend zijn voor de groei van welzijn voor de cliënt en de begeleider te stimuleren.
 • Het verder stimuleren van het intern proces bij begeleiders en familie vanuit een bottom up samenwerking.

 

Opzet van de module

De module bestaat uit 7 studiedagen, over een periode van + 6 maanden.

Behandeld wordt:

 • Opfrissen van de theoretische achtergrond en relationele visie van de Methode Heijkoop.
 • De bijdrage die de het instrumenten leveren aan de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de Belangrijke Ander.
 • Uitvoering van de instrumenten.
 • Praktische oefeningen om de noodzakelijke kennis, vaardigheden en opstelling eigen te maken.
 • Condities voor het implementeren van de instrumenten.

 

Studiebelasting

Per studiedag moet rekening worden gehouden met:

 • 7 lesuren
 • 3 tot 5 uur voor:
  • studie
  • uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen)
  • uitvoeren van de verwerkingstaak.

 

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Heijkoop coach wordt er getoetst op kennis, vaardigheden, relationele opstelling.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis een gefilmde uitvoering van de instrumenten.

 

Kosten

De opleidingsprijs is inclusief:

 • Studiemap
 • Hand-outs
 • Koffie/thee
 • Lunch

Exclusief de verplichte literatuur:

 

Voor degene die zich verder willen verdiepen zijn de volgende studieboeken aan te bevelen:

Kosten
€ 2.395,-

Deventer
12 januari 2024
5 februari 2024
7 maart 2024
2 april 2024
6 mei 2024
3 juni 2024
4 juli 2024

Driebergen
12 september 2024
10 oktober 2024
12 november 2024
10 december 2024
16 januari 2025
13 februari 2025
18 maart 2025

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home