Modules

Relatiedynamiek

In deze module leer je het instrument Relatiedynamiek toe te passen in de praktijk.

De Heijkoop-trainer/coach helpt de begeleider zich bewust te worden van het beroep dat hij op de cliënt doet en de houding waarmee de cliënt daarop automatisch reageert. Andersom ontstaat er bewustwording over het  beroep dat de cliënt op hèm doet en de houding die hij zelf inneemt. Het gevolg is dat vastgeroeste patronen uit hun relatie verdwijnen en zij weer vrij en spontaan op elkaar kunnen reageren. De begeleider ervaart aan den lijve dat hij pas oog kan hebben voor de signalen van de cliënt als hij zich bewust is van zijn eigen opstelling.

De module heeft een overstijgende waarde voor de Heijkoop-trainer/coach omdat hij zich ook bewust wordt van zijn eigen opstelling en de  invloed die dit heeft op het reageren van team- en/of familieleden.

Voor wie

De module is voor degene die:

 • De Basismodule Ontdekkend Kijken of Basis-/Vervolgcursus Methode Heijkoop met goed gevolg heeft afgesloten.
 • In staat is een groepsgesprek te leiden.
 • Tijdens de module kan oefenen met de module Relatiedynamiek in een team waarin Ontdekkend Kijken is toegepast.

Wat je leert

Het instrument Relatiedynamiek toe te passen door:

 • Het analyseren van relationele patronen tussen begeleider en cliënt.
 • De gesprekstechniek en -vaardigheden uit Ontdekkend Kijken te gebruiken bij de uitvoering van Relatiedynamiek.
 • De stappen in het traject Relatiedynamiek te kennen, deze zijn:
  • Toelichting te geven op de toegevoegde waarde van de inzet van deze module voor het herstel van een Beschadigd Zelf.
  • Centrale begrippen uit de theorie van de Transactionele Analyse uit te leggen.
  • Deze begrippen te herkennen in de lichaamstaal van cliënt en begeleider.
  • De begeleider te helpen te reflecteren op het relationele appel dat cliënt op hem doet en andersom.
  • Grafisch te kunnen weergeven van de relationele patronen.
  • Het formuleren van relationele patronen die dynamiek in de relatie op gang brengen en versterken.
 • Aanwezige begeleidingskwaliteiten te inventariseren die de dynamiek in de relatie brengen.

Opzet van de module

De module bestaat uit 5 studiedagen, over een periode van 5 à 6 maanden.

De eerste 2 dagen wordt de noodzakelijke kennis en vaardigheid behandeld. De andere studiedagen hebben een superviserend karakter waarin men feedback krijgt op de gefilmde eigen uitvoering van Relatiedynamiek in de praktijk.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren voor: studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Relatiedynamiek’ wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis van 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100%

Kosten
€ 1.295,-

Driebergen
12 september 2018
10 oktober 2018
7 november 2018
4 december 2018
15 januari 2019

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home