Wetenschappelijk onderzoek Ontdekkend Kijken (Discovery Awareness)

Aan de universiteit van Nottingham (UK) promoveerde Dr. Webb op het onderzoek:
‘The use of Discovery Awareness in Intellectual Disability Services: Examining a European approach to challenging behaviour in a UK setting’.Ontdekkend Kijken (Discovery Awareness) is een in Nederland ontwikkelde interactionele methodiek, gebaseerd op videoanalyse, die zich richt op de behandeling van personen met een beperking en probleemgedrag.

 

Onderzoeksdoelen

  • Een diepgaand onderzoek uit te voeren om te begrijpen hoe Ontdekkend Kijken werkt in een Engelse setting.
  • Te verkennen hoe nieuwe inzichten op gang worden gebracht tijdens Ontdekkend Kijken bijeenkomsten.
  • Belemmeringen voor succesvolle implementatie op te sporen.
  • Voort te bouwen op bestaande sociologische literatuur waarin verstandelijke beperking vanuit een relationeel perspectief wordt onderzocht.
  • Het vergelijken van gangbare interventies op probleemgedrag in de UK met ‘Ontdekkend Kijken’ als contrast.

 

Resultaten en conclusie

Ontdekkend Kijken creëert empathie naar de persoon van de patiënt
De onderzoeker analyseerde op basis van een aantal gefilmde ´Ontdekkend Kijken´ bijeenkomsten de structuur en inhoud van de uitwisselingen over de videobeelden en vergeleek die met standaard patiënt teambesprekingen. Daarbij viel op dat, anders dan in de standaard besprekingen, in alle onderzochte ´Ontdekkend Kijken´ bijeenkomsten de deelnemers op een vanzelfsprekende manier gaan kijken, denken en spreken vanuit het standpunt van de cliënt. Al deze acties, in de vorm van een innerlijke dialoog, hebben gemeenschappelijk dat ze de stem van de cliënt, in het centrum van de interacties plaatsen. Het zijn daardoor empathische uitwisselingen, omdat men de innerlijke gedachten, beleving en emoties van de cliënt persoonlijk verwoordt en met elkaar deelt.

Bewustwording is de basis voor afstemming op de inbreng van de patiënt.
Vervolgens interviewde de onderzoekers de deelnemers aan de Ontdekkend Kijken bijeenkomsten en standaard teambesprekingen. Daaruit bleek dat de bewustwording, die gestimuleerd wordt tijdens ´Ontdekkend Kijken´ bijeenkomsten, zich als vanzelf vertaalt naar de eigen opstelling van de begeleider tijdens dagelijkse interacties. ‘One step back’ werd daarbij een gevleugelde uitspraak. Dat zinnetje drukt voor de geïnterviewden de kern uit van de manier waarop na Ontdekkend Kijken interacties worden aangegaan. Die stap op de plaats creëert de persoonlijke ruimte bij de begeleider om oog en oor te hebben voor wat de patiënt bezighoudt. In die ruimte is het afstemmen op de inbreng, beleving en emoties van de ander, vanzelfsprekend. Het gevolg daarvan is meer openheid en ontspanning in het contact en relatie, waarbij vermindering van probleemgedrag een plezierig bijverschijnsel is.

Gunstig effect op de cultuur van de onderzochte afdelingen
Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat Ontdekkend Kijken wordt ervaren als een waardevol instrument om begeleiders te helpen zich bewust te worden van het gedrag en de persoon van de cliënt als wel als hun eigen rol in interacties met de cliënt. Hoewel er een veelvoud aan positieve effecten werden gerapporteerd, was er geen overeenstemming of en op welke manier deze effecten invloed hadden op de geconstateerde vermindering van het probleemgedrag. Wel werd duidelijk dat Ontdekkend Kijken een gunstig effect heeft op de cultuur van een afdeling door dat het de herkenning van aanwezige persoonlijke en collectieve vaardigheden stimuleert die te maken hebben met het begrijpen en onderzoeken van uitingen in de lichaamstaal van de cliënt.

 

Conclusie

Ontdekkend Kijken (DA) is een uiterst veelzijdige manier is om contact en samenwerking op gang te brengen die gebaseerd is op empathie in complexe menselijke situaties. Zoals het geval kan zijn bij personen met een beperking, al dan niet in combinatie met probleemgedrag. Bovendien lijkt toepassing van deze methodiek bij andere zorggroepen dan personen met een verstandelijke beperking, zoals dementerenden, veelbelovend.

 

Informatie

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home