Vastgelopen

Anders kijken naar mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Een praktisch boek over vastgelopen mensen, met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. Het staat vol herkenbare problemen. Het geeft erkenning voor het gevoel van de vastgelopen persoon, maar ook die van de omgeving. Het boek beschrijft een zeer respectvolle zienswijze van het probleem en eventuele behandeling/begeleiding hiervan.

Samenvatting
Jacques Heijkoop geeft met dit belangrijke boek een nieuwe dimensie aan de behandeling van mensen met een verstandelijke handicap die met ernstige problemen te maken hebben.

Net als ieder kunnen mensen met een verstandelijk beperking langdurig in de put raken. En net als ieder ander mens hebben ook zij behoefte aan begrip en bescherming. Ze kunnen vastlopen en komen dan in een isolement te staan. Hun opvoeders en begeleiders dreigen ook in dat isolement te raken.

Onzekerheid, angst, zelfverwonding, agressie, dwanghandelingen, terugtrekken, stelen of ruziën; deze gedragswijzen dagen uit tot het toepassen van nieuwe mogelijkheden in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Nieuwe mogelijkheden die de cliënt op weg helpt om tot een groter gevoel van vertrouwen te komen in anderen èn in zichzelf.

‘Vastgelopen’ is een eigentijds boek. Duidelijke voorbeelden maken het voor iedereen toegankelijk. De theorie wordt tastbaar. Het is bedoeld als herkenning, handvat, inleiding of opstapje naar een beter begrip.

Recensie(s)
Het schrijven over gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking is niet nieuw. Dit boek steekt met kop en schouders boven een aantal andere uit. Niet alleen maakt Heijkoop geen onderscheid tussen gedragsproblemen (van personen met een zeer ernstige verstandelijke beperking) en psychische problemen (van licht verstandelijk beperkten) door ze allemaal 'vastgelopen mensen' te noemen. Hij kiest het isolement als uitgangspunt.

De probleemgever is niet de enige die alleen komt te staan, ook zijn omgeving wordt daarin meegesleept. De auteur behandelt het inmiddels bekende scala van problemen: zelfverwonding, angst, agressie, onzekerheid, dwanghandelingen, stelen en ruziemaken, vanuit een sympathiek nuchtere begrijpende opstelling.

Uit zijn voorbeelden en suggesties voor oplossingen wordt duidelijk hoe schrijnend mensen vast kunnen lopen, vooral als ze niet in staat genoeg zijn om in woorden te zeggen wat hen dwarszit. Werkers in de gezondheidszorg, ouders en belangstellenden vinden in dit boek veel steekhoudende en opvolgbare suggesties voor het doorbreken van neergaande spiralen en isolement.

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home