Opleiders

Astrid Tulleners

“Methode Heijkoop is voor mij dat waar het echt om gaat; de mens in relatie met een ander mens”

Joost, Schurend langs de muren met zijn voorhoofd, tot bloedens toe, bijtend op zijn duim tot het kraakt. Mijn eerste contact met Jacques Heijkoop, die naast/met mij kijkt, die aansluit bij Joost, bij mij, bij het team, bij ouders, zonder oordeel. Die samen met ons op weg gaat in een proces van anders kijken naar Joost. Vanuit een intern proces komen wij tot Aansluiten bij Joost, Aanpassen bij de mogelijkheden van Joost en Afstemming op dat wat Joost per moment laat zien in relatie met de ander.

Joost schenkt soms, als hij goed in zijn vel zit, als hij vertrouwen heeft in de ander, en de ander in hem, zijn eigen drinken in.
Joost glimlacht naar mij, ik naar hem. We ontmoeten elkaar weer, op een andere manier.

Het probleemgedrag is niet direct weg, er is wel een kantelpunt in kijken naar Joost, in samen zijn. De start van een proces van verandering!

Een proces van wederzijdse binding, mijn motivatie om dit te bevatten binnen alle facetten; Ontdekkend kijken, Videotraining, Constructieve Hantering Probleemgedrag, Functioneringsprofiel en Relatiedynamiek doorloop ik en zet ik vol plezier in binnen mijn zelf opgerichte woon en dagbestedingslocatie voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag; Stichting de vier jaargetijden.

Al snel werk ik binnen verschillende organisaties volgens Methode Heijkoop en haal ik mijn inspiratie uit het zien van de eigenheid van de mensen die ik ontmoet, actief samenwerken en het voorop staan van de relatie; de zoektocht aangaan om samen te kijken, te ontdekken en het begeleiden van een proces van verandering.

Wat een feest om nu ook zelf als docent aan de slag te kunnen!


Jacques Heijkoop 1945 – 2023

"Probleemgedrag is een extra kans, voor het versterken van zelf- en wederzijds vertrouwen, als de betekenis ervan wordt gezien"

Ontwikkelaar van de Methode Heijkoop

Jacques Heijkoop studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, Ethologie aan de Universiteit van Amsterdam en Agologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn afstuderen in 1972 verbond hij zich als psycholoog aan een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking waar hij tot 1984 werkte.

In 1984 startte Heijkoop zijn eigen praktijk voor consultatie en behandeling van personen met chronisch en ernstig probleemgedrag. Daarnaast werkte hij als leidinggevende op de afdeling sociale wetenschappen binnen twee instellingen voor gehandicapten. De overdracht van kennis en zijn consultatieve activiteiten zette hij door in België en Denemarken en breidde hij uit naar Zweden, Noorwegen met het onderwerp behandeling van mensen met ernstig probleemgedrag, met name zelfverwonding.

Vanaf 1988 werkt hij volledig in zijn eigen praktijk.

Vanaf 2013 biedt hij vanuit de Heijkoop Academy de opleiding tot Heijkoop-trainer/coach aan.

Van 2000 – 2005 woont en werkt Heijkoop in Noorwegen bij regionale ondersteuningsdiensten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijk beperking. Weer terug in Nederland vervolgt hij zijn eigen praktijk, met geleidelijk uitbreiding van werkzaamheden naar andere doelgroepen zoals TBS-behandeling, Psychiatrie en Ouderenzorg.

De internationale uitwisseling breidt uit: ook in Engeland, Zwitserland en Duitsland geeft Heijkoop studiedagen en doet hij consultaties. De Methode Heijkoop is dan in Nederland allang een begrip.

Visie
‘Er is een schisma in de Nederlandse gehandicaptenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de ene kant is er het creëren van eigen mogelijkheden, veelal voor personen met een lichte verstandelijke beperking. Aan de andere kant de apartheid als gevolg van het categoriseren in (sub)doelgroepen op basis van stoornissen en de daaruit voorvloeiend uniforme begeleiding en behandeling. Aan de uitersten van deze dimensie bevinden zich structurele bronnen van ernstig probleemgedrag.’


Teja Luiten

"Mijn werkwijze is accepterend, enthousiasmerend en ontwikkelingsgericht" 

Sinds 2009 gecertificeerd opleider aan de Heijkoop Academy. Mijn enthousiasme en kennis over het hanteren van de Methode Heijkoop draag ik over aan psychologen, orthopedagogen en anderen, die gezinnen en teams willen leren coachen met behulp van de Methode Heijkoop.
Als consulent bij intensieve vraagstukken is mijn werkterrein uitgebreid naar de Geestelijke Gezondheidszorg, het (speciaal)onderwijs en de ouderenzorg. Ook in deze sectoren ligt mijn focus op het creëren van een nieuw kijk op de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van de interactie.
Ik ben gespecialiseerd Heijkoop-trainer/coach.


René Ruwaard

"Mijn Relationele kwaliteiten draag ik graag over op studenten"

Sinds 2004 werk ik in de Gezondheidszorg en vooral met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en een intensieve begeleidingsvraag. Daar maakte ik voor het eerst kennis met de Methode Heijkoop als deelnemer aan een traject. De verandering in mijn opstelling/houding die ik gedurende het traject bij mezelf bemerkte maar ook bij andere begeleiders zag ontstaan en het positieve effect dat deze verandering had op de cliënt maakte mij enthousiast voor de Methode.

Naast mijn werk als begeleider heb ik ook een aantal jaren als casemanager binnen ’s Heeren Loo gewerkt. In 2010 heb ik de basiscursus Methode Heijkoop gevolgd en een jaar later de vervolgcursus (zo heette dit toen nog). Dit beviel zo goed, dat ik de opleiding tot opleider aan de Heijkoop Academy ben gaan volgen. In 2015 ben ik gecertificeerd voor het geven van de basismodule Ontdekkend Kijken. Daarnaast verzorg ik gastlessen en workshops. In 2015 ben ik ook gestart met de opleiding voor het geven van de module Videotraining en daarna de module Constructieve Hantering Probleemgedrag.

Momenteel ben ik werkzaam als coach van medewerkers op een school voor zeer moeilijk lerende en opvoedbare kinderen. Verder word ik regelmatig gevraagd voor het leiden van een Heijkoop traject. Hiermee worden veel mooie resultaten geboekt.
Hoop jullie snel te zien op een van de opleidings- of studiedagen of te spreken op social media.

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home