Studiedagen

Workshop Ontdekkend Kijken


Introductie workshop basisinstrument Ontdekkend Kijken

De workshop is bedoeld als introductie van het basisinstrument videoanalyse Ontdekkend Kijken binnen de Methode Heijkoop.

Tijdens de workshop staat het instrument Ontdekkend Kijken, een unieke manier van videoanalyse, centraal. Men ervaart hoe men door een specifieke manier van observatie zich bewust wordt van de lichaamstaal van de cliënt waardoor men niet alleen de betekenis van zijn gedrag beter gaat begrijpen maar ook zijn standpunt in gaat nemen.

De workshop biedt:

  • Een introductie van de theoretische achtergrond en visie van de Methode Heijkoop.
  • Informatie over de kern van de Methode Heijkoop en de bijdrage die het instrument daar aan levert.
  • Demonstratie van het instrument Ontdekkend Kijken.
  • Praktische oefeningen om een indruk te krijgen van noodzakelijke kennis en vaardigheden.
  • De bijdrage die de het instrumenten leveren aan de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de Belangrijke Ander.
  • Voorwaarden voor het implementeren van het instrument.

Voor wie

  • Degenen die een ondersteunende rol hebben naar teams en werkzaam zijn als behandelcoördinator, coach, trainer, etc..
  • Degenen die via deze laagdrempelige workshop willen kijken of deze manier van werken een toegevoegde waarde is voor hun bekwaamheid.
  • Voor managers of het een toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van dienstverlening.

Deelname aan de workshops betekent niet dat men de toepassing van het betreffende instrument beheerst.

 

Aanmelden
Via het inschrijfformulier.

Kosten
€ 50,-

Home