Modules

Videotraining

Het klinkt als een tegenstrijdigheid: spontaniteit kun je toch niet trainen? Toch wijst de ervaring uit dat dit wel degelijk mogelijk is, en zelfs gewenst. Door je bewust te worden van de spontane manier waarop je met een cliënt omgaat, kun je daar aanzienlijk beter in worden en er zowel je cliënt als jezelf èn jullie relatie een grote dienst mee bewijzen. Zoals bij videoanalyse Ontdekkend Kijken wordt aangesloten bij de eigen manier waarop de cliënt zich uit, sluit het instrument Videotraining aan bij Relationele kwaliteiten die de begeleider uit zichzelf (misschien voor een deel) al toepast.

Videotraining is een uitzonderlijk doeltreffend hulpmiddel om de Relationele kwaliteiten die je bij de andere Heijkoop-instrumenten hebt ontwikkeld, verder te verfijnen en te bestendigen. Terwijl de overige instrumenten gezamenlijk worden toegepast, waarbij de begeleider (of het familielid) overigens wel individueel op ontdekkingstocht gaat, is Videotraining bij uitstek individueel. Onder begeleiding van een Heijkooptrainer oefent de begeleider de Relationele kwaliteiten die hij bij zichzelf heeft ontdekt in zijn relatie met de cliënt. Met individueel wordt niet alleen bedoeld dat de training één op één is, maar ook dat de onderwerpen die daar aan de orde komen, louter over deze ene begeleider en zijn relatie met deze ene cliënt gaan.

Videotraining is een uniek instrument om de Relationele kwaliteiten die voortkomen uit het instrument videoanalyse Ontdekkend Kijken, of de andere instrumenten uit de Methode Heijkoop, te integreren in opstelling van de begeleider.

Deze module leidt deelnemers op tot Heijkooptrainer.

 

Voor wie

De module is geschikt voor degene die:

 • een adviserende c.q. coachende functie heeft;
 • de competenties voor de inzet van het instrument Ontdekkend Kijken beheerst;
 • het instrument Ontdekkend Kijken regelmatig bij teams of gezinnen inzet of heeft ingezet;
 • in de gelegenheid is om tussen elk van de vijf studiedagen een verwerkingstaak uit te voeren.

 

Wat je leert

Het instrument Videotraining toepassen door:

 • Het inventariseren van de ontwikkelde Relationele kwaliteiten.
 • Het uitvoeren van een individuele videotraining met de onderdelen:
  • Voorbespreking;
  • Filmen van de oefening;
  • Uitvoeren van een nabespreking.
 • Leiden van de afsluitende plenaire bespreking met het betreffende team.

 

Opzet van de module

 • Opfrissen van de theoretische achtergrond en relationele visie van de Methode Heijkoop.
 • De toegevoegde waarde van het het instrument op het ontwikkelen en het trainen van Relationele kwaliteiten.
 • Illustratie van een individuele Videotraining.
 • Het ervaren van de effecten op de interactie van de cliënt.
 • Praktische oefeningen om de noodzakelijke kennis, vaardigheden en opstelling eigen te maken.
 • Condities die nodig zijn voor het implementeren van het instrument Videotraining.

 

Studiebelasting

Per studiedag moet rekening worden gehouden met:

 • 7 lesuren
 • 3 tot 5 uur voor:
  • studie
  • uitvoering van het instrument met een team (max. 4 personen)
  • uitvoeren van de verwerkingstaak.

 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Heijkooptrainer wordt er getoetst op kennis, vaardigheden, relationele opstelling.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis een gefilmde uitvoering van de instrumenten.

 

Kosten

De opleidingsprijs is inclusief:

 • Studiemap
 • Hand-outs
 • Koffie/thee
 • Lunch

Exclusief het studieboek:

Kosten
€ 1.725,-

Driebergen
3 september 2024
3 oktober 2024
7 november 2024
19 december 2024
28 januari 2025

Deventer
3 september 2024
3 oktober 2024
7 november 2024
19 december 2024
28 januari 2025

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 6 51165967
Home