Modules

Videotraining

In deze module leidt studenten op het instrument Videotraining toe te passen. Het is een uniek hulpmiddel om de Relationele kwaliteiten die de begeleider ontwikkelt in de loop van het instrument Ontdekkend Kijken, of andere instrumenten uit de Methode Heijkoop., te integreren in zijn opstelling.

Voor wie

De module is voor degene die:

 • In het bezit is van het (deel)certificaat Basismodule Ontdekkend Kijken.
 • Tijdens de module kan oefenen met individuele videotrainingen in een team waarin het instrument Ontdekkend Kijken is toegepast.

Wat je leert

Het instrument Videotraining toe te passen door:

 • Relationele kwaliteiten te herkennen en benoemen.
 • De relatie te leggen tussen de Relationele kwaliteit en Ontwikkeling van het Zelf.
 • De gesprekstechnieken en -vaardigheden die eigen gemaakt zijn tijdens de Basismodule Ontdekkend Kijken in te zetten bij de uitvoering van het instrument Videotraining.
 • De stappen in het Traject Videotraining toe te passen. Deze zijn:
  • Uitvoeren van een voorbespreking:
   • de Relationele kwaliteit vooraf te exploreren;
   • de begeleider filmisch voor te bereiden op de uitvoering van de oefening;
   • de getrainde te stimuleren zichzelf te hanteren bij verlies van aandacht voor de inzet van de betreffende Relationele kwaliteit.
  • Filmen van de oefening
   • video-opname te maken van de uitvoering van de oefening;
  • Uitvoeren van een nabespreking op de uitvoering van de Relationele kwaliteit
   • de aandacht van de begeleider gericht te houden op de uitvoering;
   • de begeleider uit te nodigen zelf het beeld stil te zetten als hij een Relationele kwaliteit of de aanzet daartoe herkent;
   • de begeleider voor te bereiden op een presentatie van zijn ontwikkeling van het toepassen van Relationele kwaliteiten aan collega’s.
   • samen met de getrainde een onderwerp te kiezen dat hij wil delen met zijn collega's.
  • Afronden van de individuele training
   • samen met de getrainde het formulier 'Verslag individuele Videotraining in te vullen;
   • de getrainde uit te nodigen te reflecteren op wat hij al ontwikkeld heeft en wat hij aan kan scherpen.
  • Leiden van een plenaire bespreking ter afronding van een periode Videotraining:
   • het inventariseren van de geoefende Relationele kwaliteiten en het effect op zijn eigen opstelling en de relatie met de cliënt;
   • de getrainden te ondersteunen bij het presenteren van hun ervaringen m.b.v. video-opnames.

Opzet van de module

De module bestaat uit vijf studiedagen, over een periode van vijf à zes maanden.
De eerste twee dagen worden de noodzakelijke kennis en vaardigheden behandeld. De andere dagen hebben een superviserend karakter waar men feedback krijgt op basis van de gefilmde uitvoering van een videotraining.

Groepsgrootte
Het maximaal aantal studenten is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit  7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 uren voor studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Heijkoop-Videotrainer wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: Op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten
€ 1.295,-

Driebergen
19 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019
19 december 2019
30 januari 2020

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home