Modules

Videotraining

In deze module leer je het instrument Videotraining toe te passen in de praktijk. Dit instrument is een uniek hulpmiddel voor het integreren van begeleidingskwaliteiten in de opstelling van de begeleider. In de fase Bewust Bekwaam van het proces van verandering leren zij hun eigen begeleidingskwaliteiten bewust te hanteren.

Voor wie

De module is voor degene die:

 • In het bezit is van het (deel)certificaat Basismodule Ontdekkend Kijken of het Bewijs van deelname van de Basis-/Vervolgcursus Methode Heijkoop.
 • In staat is een groepsgesprek te leiden.
 • Tijdens de module kan oefenen met individuele videotrainingen in een team waarin Ontdekkend Kijken is toegepast.

Wat je leert

Het instrument Videotraining toe te passen door:

 • Begeleidingskwaliteiten te herkennen en benoemen.
 • De relatie te leggen tussen begeleidingskwaliteit en sterking van het Zelf.
 • De gesprektechnieken en -vaardigheden uit Ontdekkend Kijken te gebruiken bij de uitvoering van het instrument Videotraining.
 • De stappen in het Traject Videotraining te kennen. Deze zijn:
  • Uitvoeren van een voorbespreking
   • de begeleidingskwaliteit te exploreren;
   • de begeleider filmisch voor te bereiden op de oefening;
   • de getrainde te stimuleren zichzelf te hanteren bij verlies van aandacht.
  • Filmen van de oefening
   • video-opname te maken die de begeleidingskwaliteit in beeld brengt;
  • Uitvoeren van de nabespreking
   • de aandacht van de begeleider te richten op de uitvoering in beeld;
   • de begeleider uit te nodigen zelf het beeld stil te zetten;
   • de begeleider voor te bereiden op een presentatie aan collega’s.
  • Afronden van de individuele training
   • samen met de getrainde het formulier in te vullen;
   • de getrainde uit te nodigen zelf te reflecteren op wat hij al ontwikkeld heeft en wat hij aan kan scherpen;
   • samen met de getrainde een onderwerp te kiezen dat hij wil delen met zijn collega's.
  • Leiden van een plenaire bespreking
   • het inventariseren van de geoefende begeleidingskwaliteiten en het effect op de relatie met de cliënt;
   • de getrainden te ondersteunen bij het presenteren van hun ervaringen m.b.v. video-opnames.

Opzet van de module

De module bestaat uit vijf studiedagen, over een periode van vijf à zes maanden.
De eerste twee dagen wordt de noodzakelijke kennis en vaardigheid behandeld. De andere studiedagen hebben een superviserend karakter waar men feedback krijgt op basis van de gefilmde uitvoering van een videotraining in de eigen praktijk.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit  7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren voor studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat Heijkoop-Videotrainer wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: Op basis 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten

De kosten voor het deelnemen aan de module zijn: € 1.295,-

Kosten
€ 1.295,-

Deventer
4 september 2019
4 oktober 2019
6 november 2019
3 december 2019
10 januari 2020

Driebergen
19 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019
19 december 2019
30 januari 2020

Sint-Oedenrode
25 september 2019
31 oktober 2019
27 november 2019
9 januari 2020
5 februari 2020

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home