Modules

Functioneringsprofiel

In deze module leer je het instrument Functioneringsprofiel toe te passen in een team of gezin.

Het Functioneringsprofiel is een instrument dat een dwarsdoorsnede biedt op acht verschillende onderdelen van het functioneren van de cliënt. Het stelt de begeleider in staat zich bewust te worden van de verwachtingen die de cliënt onbewust bij hem oproept. Hij is daardoor beter in staat om zelf te taxeren of op welke gebieden en momenten hij de cliënt onder -  of overschat. Daarmee voorkomt hij veel stress bij de cliënt en zichzelf.

Voor wie

De module is voor degene die:

 • In het bezit is van het (deel)certificaat Basismodule Ontdekkend Kijken of het Bewijs van deelname van de Basis-/Vervolgcursus Methode Heijkoop.
 • In staat is om op basis van ervaring en/of kennis ontwikkelingsleeftijden te onderscheiden;
 • in staat is een groepsgesprek te leiden.
 • Tijdens de module kan oefenen met het Functioneringsprofiel in een team waarin Ontdekkend Kijken is toegepast.

Wat je leert

Het instrument Functioneringsprofiel toe te passen door:

 • Bij systematische beeldvorming onderscheid te maken tussen kunnen en aankunnen;
 • De gesprekstechniek en -vaardigheden uit Ontdekkend Kijken te gebruiken bij de uitvoering van het instrument Functioneringsprofiel.
 • De stappen in het traject Functioneringsprofiel te kennen. Deze zijn:
  • Het kunnen uitleggen van de acht onderdelen van het Functioneringsprofiel.
  • De inhoud van alle onderdelen filmisch in te vullen en te koppelen aan de daarbij passende  ontwikkelingsleeftijd.
  • De respectievelijke ontwikkelingsleeftijden in een profiel weer te geven.
  • De begeleider actief te betrekken bij de inzichten op over- of onderschatting.
  • Per onderdeel de noodzakelijke compensatie te beschrijven voor een genormaliseerd bestaan in de vorm van begeleidingskwaliteiten.
  • Bij de onderdelen die betrekking hebben op kunnen de hulpmiddelen en richtlijnen te benoemen die nodig zijn.
  • Bij de onderdelen die betrekking hebben aankunnen, de relationele  begeleidingskwaliteiten te benoemen die een veilige binding op gang brengen.
  • Met elkaar inventariseren welke begeleidingskwaliteiten al aanwezig zijn bij de begeleider.

Opzet van de module

De module bestaat uit 5 studiedagen, over een periode van 5 à 6 maanden.

De eerste 2 dagen wordt de noodzakelijke kennis en vaardigheid behandeld. De andere studiedagen hebben een superviserend karakter waarin men feedback krijgt op de gefilmde uitvoering van Functioneringsprofiel in de praktijk.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren voor: studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Functioneringsprofiel’ wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis van 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100 %

Kosten

De kosten voor het deelnemen aan de module zijn: € 1.225,-

Kosten
€ 1.295,-

Driebergen
Geen data

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home