Studiedagen

Instrument Constructieve hantering probleemgedrag (PoS)


Introductie workshop Constructieve hantering probleemgedrag

De workshop is bedoeld als introductie van het hulpinstrument binnen de Methode Heijkoop.

Herken je bij ernstig probleemgedrag dat zowel het functioneren van de cliënt als ook van de begeleider onder druk komt te staan?
Bij zowel incidenteel als chronisch probleemgedrag wordt de begeleider zich bewust dat aan het probleemgedrag een betekenis ten grondslag ligt, zoals een emotie of een intentie. Door aan te sluiten bij die emotie of intentie kan de begeleider met de cliënt een actieve samenwerking aangaan.

Wat biedt deze workshop:

 • Een introductie van de theoretische achtergrond en visie van de Methode Heijkoop.
 • Informatie over de kern van de Methode Heijkoop en de bijdrage die het instrument daar aan levert.
 • Demonstratie van het instrument Constructieve hantering probleemgedrag.
  • Hoe je de vicieuze cirkel kunt doorbreken waarbij probleemgedrag de oorzaak is van nog meer probleemgedrag.
  • Door het verminderen van vlucht-en opbouwen van basisveiligheid komt er meer ontspanning in het contact met de cliënt en neemt de behoefte aan de inzet van middelen&maatregelen af.
  • Een manier van kijken die vooronderstelt dat de cliënt probeert zijn eigen probleemgedrag in de hand te houden waarmee de eerste stap wordt gezet voor samenwerking op de meest moeilijke momenten.
 • Het ervaren van de effecten op de begeleider en daarmee op de kwaliteit van interacties met de cliënt en zijn behandeling.
 • Voorwaarden voor het implementeren van het instrument.

Voor wie

 • Degenen die een ondersteunende rol hebben naar teams en werkzaam zijn als behandelcoördinator, coach, trainer, etc..
 • Degenen die via deze laagdrempelige workshop willen kijken of deze manier van werken een toegevoegde waarde heeft voor hun bekwaamheid.
 • Voor managers of het een toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van dienstverlening.

Deelname aan de workshops betekent niet dat men de toepassing van het betreffende instrument beheerst.

Locatie:
De Leeuwenkuil,
Keizerstraat 70,
7411 HH Deventer

Duur:
10.00 - 12.30 uur

Trainer:
Teja Luiten, is opleider aan de Heijkoop Academy met jarenlange ervaring bij begeleidingstrajecten ( behandeling, opleiding, supervisie en coaching) m.b.v. de Methode Heijkoop.

Inschrijven
Via het inschrijfformulier.

Kosten
€ 50,-

Deventer
Geen data

Deventer
15 juni 2018

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home