Modules

Constructieve hantering probleemgedrag

In deze module leer je het instrument Constructieve hantering Probleemgedrag toe te passen in een team of gezin. Bij zowel incidenteel als chronisch probleemgedrag gaat de begeleider zien dat aan het probleemgedrag een betekenis ten grondslag ligt, zoals een emotie of intentie. Door aan te sluiten bij die emotie of intentie kan hij met de cliënt een actieve samenwerking aangaan.

Voor wie

De module is voor degene die:

 • De Basismodule Ontdekkend Kijken of Basis-/Vervolgcursus Methode Heijkoop met goed gevolg heeft afgesloten.
 • Tijdens de module kan oefenen met ‘Probleemoplossend Samenwerken’ in een team of gezin waar Ontdekkend Kijken is toegepast.

Wat je leert

Het instrument Probleemoplossend Samenwerken toe te passen door:

 • Gedragsproblematiek te analyseren vanuit een relationeel perspectief.
 • De gesprekstechniek en -vaardigheden uit Ontdekkend Kijken te integreren bij de uitvoering van Probleemoplossend Samenwerken.
 • De stappen in het traject Probleemoplossend Samenwerken te kennen, deze zijn:
  • De problematiek te toetsen aan het begrip ‘beschadiging van het Zelf’ bij cliënt en begeleider.
  • Bij observatie van probleemgedrag onderscheid te maken tussen: vorm, intensiteit en betekenis.
  • Bij een interventie onderscheid te makken tussen: onderbreking – breuk en besmetting – kans.
  • Vormen van zelfhandhaving bij de cliënt te inventariseren.
  • De begeleider te helpen zijn emotionele reacties te onderkennen.
  • Richtlijnen te formuleren om bij probleemgedrag, actief samen te werken met de cliënt.
  • Richtlijnen te formuleren voor de inzet van M&M die vluchtveiligheid voorkomen en basisveiligheid stimuleren.
  • Uitvoering te geven aan het begrip ‘basisplaats’ bij chronische gedragsproblematiek zoals ernstige zelfverwonding.
 • Aanwezige begeleidingskwaliteiten bij de begeleider te inventariseren die relevant zijn voor constructieve hantering van probleemgedrag.

Opzet van de module

De module bestaat uit 5 studiedagen, over een periode van 5 à 6 maanden.

De eerste 2 dagen wordt de noodzakelijke kennis en vaardigheid behandeld. De andere studiedagen hebben een superviserend karakter waarin men feedback krijgt op de gefilmde uitvoering van Probleemoplossend Samenwerken in de praktijk.

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 8.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 7 lesuren. Voor elke studiedag moet rekening worden gehouden met 3 tot 5 studie-uren voor: studie, uitvoering van het instrument en de daaraan verbonden verwerkingstaken.

Literatuur

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ‘Probleemoplossend Samenwerken’ wordt er getoetst op kennis, vaardigheden en aanwezigheid.

 • Theoretische toetsing: via de uitvoering van verwerkingstaken en reflectieverslagen.
 • Toetsing van vaardigheden: op basis van 3x een gefilmde uitvoering van het instrument.
 • Toetsing van aanwezigheid: 100%

Kosten
€ 1.225,-

Deventer
2 februari 2018
7 maart 2018
6 april 2018
17 mei 2018
14 juni 2018

Driebergen
1 februari 2018
8 maart 2018
5 april 2018
17 mei 2018
14 juni 2018

Voor meer informatie: info@heijkoop.nu of +31 416 662015
Home